Podczas czwartej edycji wspomogli nas:

oraz

Wydział Podstawowych Problemów Techniki      Instytut Matematyki i Informatyki

SmarterPoland Epsilon

Oficyna Wydawnicza GiS   Logi

Margaret

Patronat medialny nad zawodami objęli:

Semestr

Dla_maturzysty

Oraz patronat honorowy:

patronat honorowy marszałka Województwa Dolnośląskiego