Podczas trzeciej edycji wspomogli nas:

oraz

Wydział Podstawowych Problemów Techniki      Instytut Matematyki i Informatyki

EpsilonB&G

     ŚwiatMatematyki

Oficyna Wydawnicza GiS

 Patronat medialny nad zawodami objęli: