Home » Poprzednie edycje » Edycja 2010/11 » Wyniki I edycji NOMAD

W dniach 18—19 czerwca odbył się etap finałowy I Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych. Jako organizatorzy konkursu, chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom mistrzostw. Jesteśmy bardzo zadowoleni z Waszej postawy.

Chcemy również podziękować wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu konkursu.  Bez Waszej pomocy nie udałoby się nam!

Podziękowania należą się również sponsorom. To oni wsparli naszą inicjatywę, uwierzyli w nas i bardzo im za to dziękujemy. Chcemy podziękować firmie StatSoft Polska sp. z o.o., firmie Solsoft sp. z o.o., oficynie wydawniczej GiS s.c., firmie Vobis s.a. oraz Akademii Matematyki Epsilon.

Ogromne podziękowania należą się też Wydziałowi Podstawowych Problemów Techniki oraz Instytutowi Informatyki i Matematyki przy Politechnice Wrocławskiej.

Składamy też podziękowania dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, za ogromną pomoc i wsparcie przy organizacji mistrzostw.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ale przede wszystkim gratulacje należą się zwycięzcom mistrzostw. Zamieszczamy tabelę z wynikami we wszystkich kategoriach wiekowych. 

I Kategoria Wiekowa – Licealiści

Miejsce Nazwa drużyny Liczba zrobionych zadań Łączny czas w minutach
 1  XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
w Warszawie
 5  492
 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Opolu (team 16)  5  621
 3 II Liceum Ogólnokształcące
w Słupsku
 4 330 
 4 I Liceum Ogólnokształcące
w Gdańsku (team 12)
 4  405
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Opolu (team 15)  3 312 
 6  I Liceum Ogólnokształcące 
w Gdańsku (team 06)
 3  432
 7 I Liceum Ogólnokształcące
we Wrocławiu
 223
8 VII Technikum we Wrocławiu  2  282
 9 I Liceum Ogólnokształcące 
w Sopocie
 2  283

 

II Kategoria Wiekowa – Studia pierwszego stopnia*

Miejsce Nazwa drużyny Liczba zrobionych zadań Łączny czas w minutach
1 II Liceum Ogólnokształcące
w Słupsku
5 251
2 Politechnika Wrocławska
i Uniwersytet Wrocławski
5 349
3 Blue Screen 4 302
4 Politechnika Wrocławska
(team 14)
4 492
5 Politechnika Śląska 3 673
6 Politechnika Wrocławska
(team 09)
0 0

* – zgodnie z regulaminem drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca w pierwszej kategorii wiekowej miały prawo zmierzyć się ze studentami z drugiej kategorii wiekowej. Jedna drużyna skorzystała z tego prawa (II LO w Słupsku).

III Kategoria Wiekowa – Studia drugiego stopnia

Miejsce Nazwa Drużyny Liczba zrobionych zadań Łączny czas w minutach
1 Alfa Stabilni 5 947
2 Całkujące Żyraffy 4 446
3 Politechnika Wrocławska (team 17) 4 512

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom I Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych. 

Na koniec prosilibyśmy Was o przesłanie do nas swoich wrażeń z konkursu. Będzie to bardzo pomocne przy organizacji następnych mistrzostw.

Comments & Responses

Dodaj komentarz