Główną nagrodą dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej był trzydniowy kurs „Data mining z programem STATISTICA Data Miner” w Krakowie, wraz z pokryciem kosztów pobytu w hotelu, ufundowany przez firmę StatSoft Polska sp. z o.o.

Nagrodami dodatkowymi były książki ufundowane przez Oficynę Wydawniczą GiS s.c. oraz sprzęt komputerowy ufundowany przez firmę Solsoft sp. z o.o., Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz firmę Vobis Digital.

Przekazanie nagród

Comments & Responses

Dodaj komentarz