Home » O konkursie » Bibliografia
  • Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Pracownia Komputerowa SCRIPT.
  • Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej. Część I i II. Oficyna Wyd. GiS.
  • Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach. Oficyna Wyd. GiS.
  • Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Kombinatoryka prawdopodobieństwo i zdrowy rozsądek, oficyna wydawnicza Quadrivium.
  • Przemysław Biecek, Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wyd. GiS. (fragment książki)

Comments & Responses

Dodaj komentarz