Home » Edycja 2015/16 » Sponsorzy

Szósta edycja realizowana jest przy współpracy z:

PWN

Wolfram

SmarterPoland

Oficyna Wydawnicza GiS

Patronat medialny nad zawodami objęli:

patronat honorowy marszałka Województwa Dolnośląskiego

PWRDelta

Żak

Prezydent

LUZ