Przebieg eliminacji


Eliminacje, zgodnie z regulaminem rozpoczynają się w sobotę 25 lutego, czyli jutro, punktualnie o godzinie 10:00. Najpóźniej do godziny 9:00 na e-maile kontaktowe do drużyn (podawane przez drużyny podczas rejestracji na zawody) rozesłane zostaną loginy, hasła oraz adres systemu sędziującego. Około godziny 9:30 na stronie pojawi się archiwum z zadaniami, będzie ono jednak zabezpieczone hasłem. Od godziny 9:30 będzie również możliwe zalogowanie się do systemu. O godzinie 10:00 udostępnione zostanie hasło zabezpieczające plik z zadaniami.

Wszystkich zawodników zapraszamy do zapoznania się z informacjami technicznymi oraz przykładowymi zadaniami. Pomocne mogą się także okazać zadania i rozwiązania zadań z poprzedniej edycji zawodów. Spóźnialskim przypominamy, że dzisiaj do północy wciąż jeszcze mogą się zarejestrować.

Comments & Responses

Dodaj komentarz